Voor het maken van een website hanteert Mount Six een zo transparant mogelijke werkwijze, die ons tevens onderscheidend maakt. Het is namelijk voor ons belangrijk dat u tijdens het hele proces op de hoogte blijft van wat er speelt.

De planning

Om te beginnen maakt Mount Six daarom een planning. Hierin zal duidelijk te zien zijn wie wat en wanneer gaat doen. Grotendeels gaat Mount Six natuurlijk zelf aan de slag, maar om ervoor te zorgen dat we de goede kant op blijven gaan zal op vaste momenten overlegd worden. Mount Six vraagt na elke grote stap die gezet is uw goedkeuring voordat er op de volgende stap overgegaan wordt. Ook bent u wellicht nodig voor het aanleveren van teksten, foto’s en andere content.

Het begin

Om te voorkomen dat Mount Six zomaar gaat ontwikkelen en misschien een weg inslaan die u helemaal niet voor ogen heeft, zet Mount Six vooraf eerst duidelijk uiteen welke pagina’s de website moet bevatten, hoe de teksten, knoppen en afbeeldingen worden weergegeven en hoe de pagina’s te bereiken zijn.

Denk als voorbeeld aan de homepage. Waar komt het menu te staan? Waar komt de banner? Waar staat het logo van uw bedrijf? Zo zijn er nog tal van andere onderdelen die een plek moeten krijgen op uw nieuwe website. Pas als we zeker zijn dat iedereen het eens is, gaan we verder met de volgende stap.

Het ontwerp

Mount Six werkt samen met een aantal gespecialiseerde grafisch ontwerpers die uw idee kunnen omzetten in een concreet website-ontwerp. Heeft nog geen idee? Dan gaan we met u om de tafel om te zorgen dat er een goed idee ontstaat waarmee we verder kunnen.

Ontwikkeling website

Pas nú gaan we ervoor zorgen dat het ontwerp waar u ‘ja’ tegen hebt gezegd werkelijkheid wordt. Het ontwikkelen van de website gebeurt bij Mount Six ‘in huis’. Dat betekent echter niet dat u niet kunt bijhouden wat er gebeurt: u krijgt toegang tot een omgeving waar de website tijdelijk wordt gehost. Een zogenaamde Staging-omgeving. Daar worden alle grote veranderingen aan uw site getoond en gaat u hem uiteindelijk goedkeuren. Pas als u helemaal tevreden bent over de website wordt hij zichtbaar voor uw klanten en de rest van de wereld.

WordPress

Als Content Management Systeem (CMS) gebruikt Mount Six WordPress. WordPress is de grootste speler in de markt op dit gebied. Dit geeft Mount Six de mogelijkheid maatwerk websites te maken, die eenvoudig te onderhouden zijn.